Rada Budowy Okrętów - logo
Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP
 
Strona główna O Radzie Artykuły Aktualności Forum Kontakt
     
 
Rada Budowy Okrętów    
 

kmdr Włodzimierz Kułagin o znaczeniu i zadaniach MW

Prezentujemy poniżej wystąpienie Szefa Oddziału Operacyjnego w Dowództwie Marynarki Wojennej kmdr Włodzimierza Kułagina wygłoszone w czasie posiedzenia Komisji na temat znaczenia i zadań Marynarki Wojennej RP: Siły morskie to jeden z podstawowych filarów struktur bezpieczeństwa każdego państwa morskiego, rozumiany przede wszystkim jako instrument skutecznej realizacji jego polityki obronnej i zagranicznej, w tym egzekwowania narodowych praw wynikających z dostępu do morza. Z tego powodu państwa te mają obowiązek dbania o sprawność tych sił, przy czym należy pamiętać, że floty wojenne są nie tylko jednym ze składników tych sił, ale jedynym orężem państwa uprawnionym do działań na akwenach oddalonych od własnych granic. Floty wojenne pełnią zatem trzy podstawowe funkcje: militarne, policyjne i dyplomatyczne. Dla ich skutecznego wypełniania, niezbędne są nie tylko duże nakłady na utrzymanie floty, ale także duża elastyczność i szybka reakcja na zmiany w środowisku bezpieczeństwa morskiego, któremu państwo zamierza przeciwdziałać lub zwalczać.

 

Morskie aspekty obrony powietrznej Polski (stanowisko Rady Budowy Okrętów)

Streszczenie artykułu opracowanego przez członków Zarządu Rady Budowy Okrętów kmdr dr hab. Tomasza Szubrychta, dr inż. Zbigniewa Badeńskiego i dr inż Henryka Sołkiewicza (Akademia Marynarki Wojennej), którego tezy zostały zaprezentowane przez kmdr Tomasza Szubrychta podczas Ogólnokrajowej Konferencji naukowej „System Obrony Powietrznej Polski” – Warszawa 14-15 maja 2013 roku. Artykuł dostępny jest w całości w publikacji: System obrony powietrznej Polski, Krzysztof Czupryński, Andrzej Glen, Paweł Soroka (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 180-201. Zgodnie z planem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP ujawnionym przez MON Polska powinna zbudować kompleksowy trójsegmentowy system obrony powietrznej, składający się z klasycznej obrony przeciwlotniczej.

 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w Gdyni

S21 maja 2013 roku z inicjatywy posłów pani Krystyny Kłosin i pana Michała Jacha odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, któremu przewodniczył Marszałek Stefan Niesiołowski. Głównym tematem posiedzenia była Ocena stanu realizacji Nowej Edycji Programu Operacyjnego Modernizacji Marynarki Wojennej dla osiągnięcia zdolności operacyjnych w obszarach rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk oraz wsparcia logistycznego działań w latach 2013-2022. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli między innymi Wiceminister Obrony Narodowej gen. Waldemar Skrzypczak, Prezes Stoczni Robert Roszkowski i Syndyk Magdalena Smółka, a także kierownictwo zakładu i przedstawiciele załogi. Radę Budowy Okrętów reprezentowali, oprócz posłów będących członkami Komisji oraz przedstawicieli przemysłu, kadm. Stefan Tandecki i Szymon Hatłas...

 

Sanacja i odbudowa potencjału Marynarki Wojennej RP

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyraża wielki niepokój, iż Polska odwraca się od morza i problematyki morskiej. Reaktywowane w 1918 roku Państwo Polskie wielkim wysiłkiem wybudowało miasto, port handlowy i wojenny w Gdyni, Stocznię Marynarki Wojennej, Stocznię Gdynia oraz flotę handlową i Marynarkę Wojenną. Dziś dopuszczamy do likwidacji większości potencjału polskiego przemysłu stoczniowego, po wcześniejszej deprecjacji i likwidacji znacznego potencjału polskiej floty handlowej i rybackiej. Gwałtownie postępujący proces zaniku potencjału bojowego Marynarki Wojennej RP sprawi, iż bez radykalnych działań sanacyjnych, w niedalekiej perspektywie (4-5 lat), nie będzie ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa morskiego naszego państwa.

 

Copyright by Rada Budowy Okrętów 2015