Rada Budowy Okrętów - logo
Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP
 
Strona główna O Radzie Artykuły Aktualności Forum Kontakt

Maciej Janiak: O kluczowym znaczeniu działania na morzu

W swoim wystąpieniu poprzedzającym wybór nowego przewodniczącego Rady Budowy Okrętów, Maciej Janiak wyraził opinię, że szanując pracę i działalność całego zaplecza Marynarki Wojennej - dowództw, sztabów, uczelni i wszelkich innych instytucji, a także różnego rodzaju organizowanych konferencji, sympozjów czy też zebrań - to sednem racji bytu floty jest stała, systematyczna i aktywna działalność jej okrętów na morzu.

Z racji minionej w ubiegłym tygodniu 75 rocznicy (8 kwietnia 1940 roku), przypomniał o sukcesie odniesionym na Skagerraku przez ORP ORZEŁ - zatopienia niemieckiego statku transportującego pododdziały inwazyjne do Norwegii. Następnie, nawiązując do działalności obecnej, wspomniał załogę ORP MEWA (kpt. mar. Michał Dziugan), która przed tygodniem, w składzie stałego zespołu przeciwminowego sił morskich NATO weszła do portu w Glasgow, w ramach koncentracji sił do trwających aktualnie na wodach wokół Szkocji ćwiczeń JOINT WARRIOR 15/1. Zaakcentował, że działalność tych trzech, blisko 50 letnich okrętów przeciwminowych, obok ORP MEWA także ORP CZAJKA i ORP FLAMING jest naszą najjaśniejszą kartą zapisaną pod flagą Sojuszu. Zaapelował do zebranych na sali o podjęcie wspólnych konstruktywnych wysiłków, finalnie uwieńczonych rzeczywistym efektem końcowym - nowymi okrętami dla naszej, jak to ujął, zbolałej Marynarki Wojennej.

R E K L A M A - Doniczki ogrodowe

 

Ćwiczenia JOINT WARRIOR są cyklicznymi ćwiczeniami sił morskich NATO przeprowadzanymi na akwenach wokół Wysp Brytyjskich. Obecne, oznaczone numerem 15/1, zaplanowane w terminie 11 - 24 kwietnia, prowadzone jest na wodach szkockich. Biorą w nich udział trzy stałe zespoły okrętów sił morskich NATO - SNMG2 (w jego składzie 35 letnia fregata sił morskich Turcji TCG GOKSU typu Oliver H. Perry), dwa przeciwminowe - SNMCMG1 (w jego składzie ORP MEWA) i SNMCMG2 - w sumie złożone z 14 okrętów, oraz ponad 40 innych okrętów nawodnych i podwodnych, z którymi współdziała 70 samolotów. Razem, skład sił wydzielonych do ćwiczenia liczy 13.000 ludzi z 14 krajów.

Bardzo ciekawe zapowiadają się zaplanowane do przeprowadzenia w ich trakcie zagadnienia szkoleniowe. Szkoda, że nasze okręty nie są reprezentowane liczniej - przynajmniej przez jedną fregatę i okręt podwodny. Wnioski z takich właśnie ćwiczeń, powinny stanowi podstawę do opracowywanych programów rozwojowych naszej floty.

Copyright by Rada Budowy Okrętów 2015