Rada Budowy Okrętów - logo
Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP
 
Strona główna O Radzie Artykuły Aktualności Forum Kontakt

Opóźniający się program modernizacyjny Marynarki Wojennej pogłębia poziom niedoszacowania środków na zakup nowych okrętów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem adm. Z. Badeńskiego, który został opublikowany w 2012, jednak jego istota pozostaje ciągle aktualna.

Kwestia braku środków na przeprowadzenie pełnej modernizacji MW ma istotne znaczenie na uzyskanie przez Polskę planowanych zdolności bojowych. Mimo przyjęcia bardzo ostrożnej wyceny okrętów, Autor wykazuje, że MON nie jest w stanie zrealizować programu bez dodatkowego budżetu. Odnosząc się choćby do zakupu okrętów podwodnych jest niemal pewne, że jeden OP będzie kosztował polskiego podatnika co najmniej 3 mld zł a w wersji z wyrzutniami pocisków manewrujących cena będzie jeszcze wyższa.

"założenie utrzymania średniorocznego finansowania modernizacji MW na poziomie około 0.9 mld PLN, pozwala stwierdzić, iż w latach 2012-2022 resort planuje przeznaczyć na modernizację (pozyskanie nowych okrętów oraz uzbrojenia i sprzętu) kwotę 9 mld PLN. Jeśli założymy średnioroczną inflację na poziomie 2%, wówczas poziom finansowania do roku 2022 pozostanie na poziomie 7,2 mld [...]. W kontekście planowanych „pozyskań” jest on CAŁKOWICIE NIEREALNY. Niedoszacowanie kosztów pozostaje na poziomie około 30%."

R E K L A M A - Pożyczki Bydgoszcz

Copyright by Rada Budowy Okrętów 2015