Rada Budowy Okrętów - logo
Rada Budowy Okrętów jest społeczną inicjatywą o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym (typu think tank), której naczelnym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP
 
Strona główna O Radzie Artykuły Aktualności Forum Kontakt
     
 
Rada Budowy Okrętów    
 

Domena na sprzedaż kontakt: biuro@seoxperts.pl


Szymon Hatłas: O fregatach rakietowych "Oliver Hazard Perry" pod polską banderą

Polskie fregaty OHP stały się od razu najbardziej kontrowersyjnymi jednostkami pływającymi Marynarki Wojennej RP (MW RP), co wynikało między innymi z braku doświadczenia w operowaniu okrętami tej klasy w ramach NATO. Postrzeganie tych okrętów jest na ogół negatywne, na co składa się wiele czynników – w większości dyskusyjnych i nieuzasadnionych. W rezultacie pojawiły się dwie grupy ludzi, którzy albo fregaty zdecydowanie popierają albo określają je "pływającym złomem" bez żadnej wartości bojowej.

 

ODBYŁO SIĘ KOLEJNE WALNE ZEBRANIE RADY

W dniu 19 czerwca 2015 roku odbyło się kolejne walne zebranie członków Rady Budowy Okrętów. Organizacyjnie przygotowane zostało ono wspólnie ze Stocznią Remontową NAUTA S.A. - dzięki czemu, miejscem spotkania było najwyższe piętro biurowca, tak zwanego AKWARIUM, skąd roztaczał się piękny, jednocześnie inspirujący widok na cały port i miasto.

 

Reklama: Może zainteresuje Cię pożyczka pozabankowa od Daiglob - szybko, na dogodnych warunkach i bez BIK
 

Dylematy przyszłości polskich okrętów podwodnych

Prezentacja: Dylematy przyszłości polskich okrętów podwodnych - kmdr rez. mgr Krzysztof MARCINIAK

1. Wprowadzenie; 2. Geneza procesu pozyskiwania OP i rezultaty działań; 3. Charakterystyka oferowanych okrętów; 4. System napędu niezależny od powietrza atmosferycznego; 5. Uzbrojenie; 6. Podsumowanie

 

Minęło 75 lat... ORP Grom - bolesna strata

Trwała kampania norweska (9.4 - 10.6.1940 r.). W pierwszych dniach maja ORP Błyskawica patrolowała fiordy w rejonie Narwiku, prowadząca walki z niemieckimi stanowiskami bojowymi, rozlokowanymi na ich wybrzeżach. W nocy 2/3 maja 1940 roku, po potyczkach na fiordzie Rombaken, niszczyciel odszedł do fiordu Skjel, gdzie jego załoga, wspierana przez ekipę warsztatową HMS Vindictive, zamierzała naprawić odniesione uszkodzenia. Po drodze spotkała się z ORP Grom, który miał kontynuować jej dotychczasowe zadanie.

 

Drodzy Członkowie naszej Rady Budowy Okrętów!

Minął tydzień od dnia mojego wyboru na stanowisko przewodniczącego Rady. Spędziłem go w sposób aktywny - na kilku spotkaniach w szerszym i węższym gronie, wyjeździe do Warszawy, a nawet uczestnicząc w jednej podniosłej uroczystości. Bardzo cieszę się z tego, że w ciągu tego tygodnia wyraźnie ożywiła się nasza facebookowa strona internetowa.

 

Szymon Hatłas: Zanim kupimy nowe okręty, pokażmy podatnikom, że potrafimy wykorzystać tę flotę, którą mamy

Debata na temat programu modernizacyjnego Marynarki Wojennej, która jest prowadzona wśród specjalistów i sympatyków Marynarki, skupia się prawie wyłącznie na kwestiach technicznych, dotyczących nowych okrętów. Analizowane są poszczególne klasy okrętów, pożądane systemy radarowe czy uzbrojenie. Spoglądając na naszą flotę z perspektywy ostatniego dwudziestopięciolecia należy stwierdzić, że największym jej problemem jest sposób jej wykorzystania. Mimo naszego członkostwa w NATO, kolejne dowództwa MW i kierownictwo MON wykazuje brak pomysłu na systematyczne użycie okrętów będących jeszcze w czynnej służbie. Szczególnie w ostatnich latach dowództwo MW uskarża się na brak nowych okrętów, co ma przesądzać o niemożności prowadzenia operacji przez MW. Dodatkowo, środowisko marynarskie zarzuca „Warszawie” (MON, BBN) celowe niszczenie MW, ponieważ nie widzi ona dla niej miejsca w strukturze Sił Zbrojnych.

 

Maciej Janiak: Stałe zespoły okrętów Sił Morskich NATO - najbardziej wyrazistym symbolem integracji sojuszniczej

Stałe zespoły okrętów, złożone z rotacyjnie wymienianych jednostek różnych bander, są najbardziej wyrazistym symbolem sojuszniczego współdziałania państw członkowskich NATO, a dla ich morskiej części, także źródłem emanacji ich dodatkowo akcentowanej integracji. Dlaczego koalicyjne współistnienie może być wyrażane najpełniej na morzu? Są dwa główne powody: pierwszy to ten, że flota, okręty, ich załogi, towarzystwo uczestniczące we wszelkich rodzajach wypraw zamorskich, to wszystko, od samego początku żeglugi oceanicznej, zawsze było osadzone w środowisku wielonarodowym, a jednorodne załogi pojawiły się na okrętach dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku; drugim jest sytuacja, że na morzu w sposób naturalny, wszystkie formy ludzkiej aktywności osadzone są w kontekstach międzynarodowych.

 

Maciej Janiak: O kluczowym znaczeniu działania na morzu

W swoim wystąpieniu poprzedzającym wybór nowego przewodniczącego Rady Budowy Okrętów, Maciej Janiak wyraził opinię, że szanując pracę i działalność całego zaplecza Marynarki Wojennej - dowództw, sztabów, uczelni i wszelkich innych instytucji, a także różnego rodzaju organizowanych konferencji, sympozjów czy też zebrań - to sednem racji bytu floty jest stała, systematyczna i aktywna działalność jej okrętów na morzu.

 

Przedstawiamy sylwetkę nowego przewodniczącego Rady

Kmdr Maciej Janiak

Służba na morzu ukształtowała jego poglądy na sens istnienia sił morskich. Wyraża opinię, że historyczne dla naszego kraju wydarzenie - przystąpienie do NATO, umożliwiające po raz pierwszy w polskiej historii zakotwiczenie w środowisku państw morskich - daje asumpt do zasadniczej przemiany charakteru Marynarki Wojennej RP. Jej dotychczasowe traktowanie na sposób państwa kontynentalnego, jako floty pasywnej, w sposób stały i statyczny przygotowującej się do ewentualnego przyszłego konfliktu zbrojnego, powinno zostać zastąpione podejściem prezentowanym przez sojusznicze państwa morskie...

 

Kadm. Zbigniew Badeński: Niedoszacowany budżet na modernizację MW

Opóźniający się program modernizacyjny Marynarki Wojennej pogłębia poziom niedoszacowania środków na zakup nowych okrętów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem adm. Z. Badeńskiego, który został opublikowany w 2012, jednak jego istota pozostaje ciągle aktualna.

 

USA: nowa strategia morska podkreśla rolę zespołów NATO

Opublikowana w marcu 2015 roku Strategia wskazuje na ciągłą potrzebę wzmacniania partnerstwa i sojuszy. Podkreśla wagę działań w stałych zespołach NATO oraz udział w międzynarodowych ćwiczeniach. "Żaden naród nie może zrobić tego sam. Każdy kraj może wnieść swój wkład we wspólne operacje, niezależnie od tego jak małym krajem byłby." - kadm. William McQuilkin - Dyrektor ds. strategii morskiej US Navy.

 

Copyright by Rada Budowy Okrętów 2015